Otwarte Lingwistyczne Debaty XXI wieku

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pod Patronatem Honorowym 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

05-06 kwietnia 2024r.

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otwarte lingwistyczne debaty XXI wieku organizowanej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 05-06.04.2024. Zgodnie z nazwą Konferencji zapraszamy do dyskusji na aktualne tematy z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, prezentowane z różnych perspektyw (w tym badania interdyscyplinarne m.in. z obszaru mózgowych uwarunkowań językowego funkcjonowania człowieka). Zapraszamy także do przedstawienia najnowszych doniesień dotyczących tendencji i metod badawczych. Streszczenia prosimy przesyłać w języku angielskim. Językami konferencji są polski i angielski.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US