Otwarte Lingwistyczne Debaty XXI wieku

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pod Patronatem Honorowym 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

21-22 kwietnia 2023r.

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otwarte lingwistyczne debaty XXI wieku organizowanej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 21-22.04.2023. Zgodnie z nazwą Konferencji zapraszamy do dyskusji na aktualne tematy z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, prezentowane z różnych perspektyw, a także do przedstawienia najnowszych doniesień dotyczących tendencji i metod badawczych. Streszczenia prosimy przesyłać w języku angielskim. Językami konferencji są: polski, angielski i niemiecki.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US