Zgłoszenia

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go na adres old@usz.edu.pl razem ze streszczeniem wystąpienia (jeżeli są Państwo zainteresowani wygłoszeniem referatu) do 28.02.2023.