Opłaty konferencyjne:

  • udział bezpośredni: 550 zł
  • udział zdalny: 250 zł

Opłaty konferencyjne winne być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

ING Bank Śląski S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

IBAN: PL46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty prosimy podać numer subkonta oraz imię i nazwisko uczestnika „0086 [imię i nazwisko]”